Gyermeknevelési Tanszék/Idegennyelvi csoport - degyfk

Maecenas vitae congue augue,
nec volutpat risus.                       Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar
                                 Debreceni Egyetem
 .          .          .         .        .     .

Levelezés       Telefonkönyv       Tárhely       Galéria
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Tanszékek
Gyermeknevelési tanszék
............................................................................................................................................................................................................................

Dr. Pálfi Sándor (tanszékvezető, főiskolai tanár)

Dr. Nemes Magdolna (csoportvezető, adjunktus)

Vargáné dr. Nagy Anikó (adjunktus)

Dr. Szabóné Túri Judit (német referens)

Dr. Szerepi Sándor (dékánhelyettes, főiskolai docens)

Kovács Edina (tanársegéd)

Dr. Molnár Balázs (főiskolai docens)

A Gyermeknevelési Tanszék múltjának rövid áttekintése

A Tanszék jogelődje: 1971-1974-ig a Nyíregyházi Tanárképző Főiskola hajdúböszörményi tagozatának szervezeti egységeként működött.
Önálló 1974-2000-ig: Neveléstudományi Tanszék néven. 2000-től jelenig Gyermeknevelési Tanszék néven működik.

Tanszékvezetők

1971 – 1988 Dr. Kovács György kandidátus, intézetalapító igazgató az Óvodapedagógia és a Játékpedagógia hazai megalapítója, a Játék Fórum elindítója
1988 – 2008 Kövér Sándorné dr. főiskolai tanár, tanszékvezető főigazgató a vezető óvodapedagógus szakirányú továbbképzési szak megalapítója és működtetője

Tevékenységek

A Tanszék oktatói három szakon képeznek hallgatókat:
óvodapedagógus
szociálpedagógia
andragógia szakokon nappali és levelező tagozaton.

Ugyanakkor jelentős szerepet vállalnak a
szakdolgozatok konzultálásában
szakirányú továbbképzésekben
a vezető óvodapedagógus szakirányú továbbképzési szak megalapításában és működtetésében Kövér Sándorné dr. szakvezető irányításával
a hallgatók szabadidős tevékenységeinek szervezésében
a Tudományos Diákköri munka patronálásában
a gyakorló óvodapedagógusok országos továbbképzésében, konferenciák szervezésében és programjaiban
a felsőoktatás korszerűsítésére irányuló projekt kidolgozásában (kompetencialapú pedagógusképzés HEFOP3.3.2.)
alternatív óvodai nevelési program készítésében (Lépésről – Lépésre program, Vidámság Háza program)
a tantervi korszerűsítésben
közreműködtek nemzetközi projektekben (Leonardo II., Erasmus)
az országos és nemzetközi Játékpedagógiai Fórum hagyományainak folytatásában

Oktatott tantárgyak

Általános pedagógiai, alapozó, törzstárgyak

Közreműködnek

szakmai modulok elméleti és gyakorlati trágyaiban
speciális pedagógiai modulok tárgyaiban
óvodapedagógusok és szociálpedagógusok gyakorlati képzésében
Humán erőforrás-fejlesztés
Jelenleg a fiatal tanszéki oktatók közül 3 fő rendelkezik PhD minősítéssel, 4 fő PhD hallgató. A korábban kidolgozott BA tantervben több olyan korszerű, a társadalmi, területi igényeket figyelembe vevő tantárgy oktatására kerül sor folyamatosan, amelyek egy-egy új területre történő felkészülést, tanagyag kidolgozást tesznek szükségessé (multikulturális – interkulturális nevelés, differenciáló pedagógia, integráció, korszerű tanuláselméletek, és tanításmódszerek, pedagógiai alternatívák, kompetenciafejlesztő tréningek)

Kapcsolattartás a szakmai élet gyakorlatával

Az utolsó éves hallgatók zárófoglalkozásain, a mentorok továbbképzésein, az egész országra kiterjedő előadássorozatok keretében oktatóink élő kapcsolatot tartanak a gyakorlattal. Az aktuális szakmai problémákról közvetlenül és rendszeresen tájékozódnak, ezeket kutatási programjaikba beépítik.

A tanszék tervei

A tanszéki kutatások prioritásainak meghatározását követően a team munka kiszélesítése az egyetem karainak és a területi intézményekkel (óvodák, bölcsődék) való együttműködés fokozásával.

Kiemelt kutatási témák

Kompetencia alapú képzés elméleti, gyakorlati és módszertani kérdései
A XXI. századi kisgyermekkor jellemzői széles vertikumú témakör
A HEFOP 3.3.2. pályázat szakmai eredményeinek beépítése a kompetencialapú képzésbe szakjainkon
Segédjegyzetekkel a hallgatók önálló tanulásának segítése
A HEFOP oktatói és hallgatói kézikönyveinek alkalmazása az interaktív és kooperatív tanulási folyamatokban
Pályázati aktivitás folytatása
Konferencián való részvétel és publikációs motiválása
robertkiss
Debreceni Egyetem
H-4032 DEBRECEN, EGYETEM TÉR 1.| TEL.: +36 52 512 900 | E-MAIL: INFO@UNIDEB.HU
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz