Karunk története - degyfk

Maecenas vitae congue augue,
nec volutpat risus.                       Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar
                                 Debreceni Egyetem
 .          .          .         .        .     .

Levelezés       Telefonkönyv       Tárhely       Galéria
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Karunk
Karunk története
......................................................................................................................................................................................................................
Jogelőd intézmények
Az 1970-es alapítást követően a Hajdúböszörményi Óvónőképző Intézet 1971. október 15-én kezdte meg működését azon a helyen, ahol jelenleg is működik karunk. A kapunyitástól kezdődően 1974-ig nem önálló intézményként, hanem a Nyíregyházi Tanárképző Főiskolatagozataként jegyezték. A teljes önállóságot története során két alkalommal is megszerezte az óvóképző.
1974-ben kivált a nyíregyházi főiskola intézményi struktúrájából és megkezdte 1986-ig tartó külön életét.
Ezt követően 1986 és 1990 között a felsőoktatás első integrációs hullámában a Debreceni Tanítóképző Főiskola részeként funkcionált. A rendszerváltást követő első évtizedben ismét teljes körűen gyakorolhatta függetlenségét a hajdúsági óvóképzés meghatározó intézménye. 1996-2003 között Wargha István nevét viselte. 2000-ben az egész országra kiterjedő integrációs folyamat részeként a Debreceni Egyetemrészévé vált, s a "Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai Kar" nevet viselte több éven át. Az Emberi erőforrás tanácsadó mester szak indításának jogosultságával a kar új nevet kapott. 2009. január 1-jétől  a kar neve: Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar.

Az óvodapedagógus-képzés kezdetei
Az 1971. októberi évkezdéskor mindössze 90 hallgatóval, 10 oktatóval és 9 óvónővel indult útjára karunk jogelődje. Ekkor még csak a jelenlegi főépületben és az ún. régi kollégiumban folyt a pedagógiai szakmai munka. Az óvóképző életében elengedhetetlen szerepet játszó gyakorló óvodák rendszere több lépcsőben került kialakításra: az első óvodai épületet már 1972 februárjában átadták, míg a második 1976 októberétől, a harmadik pedig 1980 augusztusától adott helyet a gyakorlati képzésnek.


Bővülő képzési kínálat
Az intézmény létrejöttekor csupán az óvodapedagógus (akkori meghatározással: óvónő) képzést tűzte ki célul. Az eltelt évtizedek alatt azonban igyekezett reflektálni azokra a társadalmi- és szakmai változásokra, igényekre, melyek elsősorban a rendszerváltást követően befolyásolták a hazai felsőoktatást. Ennek megfelelően 1992-ben szociálpedagógusok képzése kezdődött meg, eleinte az óvodapedagógus – szociálpedagógus szakpár keretében, majd az évtized második felétől már önálló szakként is.
Újabb komoly előrelépés volt a művelődésszervező szakunk elindítása is 2004-ben, mely csak a szociálpedagógus szakkal együtt volt felvehető. Ez a képzésünk is igen népszerűnek bizonyult, így már –igaz más néven- 2006-tól önálló andragógia szakként is jelen van képzési struktúránkban. 2006 más szempontból is komoly változást hozott karunk képzési történetében, hiszen ekkor állt át a magyar felsőoktatás a kétszintű rendszerre (BA/MA), melynek eredményeképpen kialakult alapképzési szakjaink az alábbiak szerint alakultak: óvodapedagógia – 6 félév, szociálpedagógia – 6+1 félév, illetve andragógia – 6 félév. A Csecsemő- és kisgyermekgondozó BAképzés pedig, mellyel immár nevünkhöz teljes mértékben igazodva, a születéstől az időskorig terjedő ívét adjuk képzési repertoárunknak a 2010/2011-es tanévtől várja az érdeklődő hallgatókat.

A képzés további két szintje is megjelent karunkon: a felsőfokú szakképzés és a mesterképzés. 2009-ben indult el első felsőfokú szakképzésünk (Csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó), a 2011/12 tanévben pedig még egy új FSZ szakunk is meghirdetésre került, az Ifjúságsegítő. 2009-ben indult útjára a nagy népszerűségnek örvendő Emberi Erőforrás Tanácsadó MA szakunk, melynek levelező tagozata kedvelt továbbtanulási célja hajdani BA szinten végzett hallgatóink számára is.
Külön kell szólni továbbképzéseinkről, melyek alapképzésünk mellett szinte a kezdetektől szolgálták a szakmai fejlődés lehetőségét elsősorban a régió óvodapedagógusai számára. A kilencvenes évektől kezdve azonban folyamatosan bővült a továbbképzéseink „felhasználói köre", nem egy esetben tanítók és általános illetve középiskolai tanárok is bekapcsolódnak posztgraduális képzési rendszerünkbe. Továbbképzési tevékenységünk iránti nagy érdeklődést és elismerést jelzi, hogy székhelyünkön kívül 7 megyében szerveztünk diplomát adó szakirányú továbbképzést.

Tudományos tevékenység, nemzetközi kapcsolatok
Az intézmény több mint három évtizedes története alatt számos tudományos-szakmai tanácskozás, konferencia helyszíne volt, ill. számos kötetet adott ki. A rendezvények közül néhány, a teljesség igénye nélkül:
·         1975: Óvónőképző Intézetek II. Tudományos ülésszaka
·         1985-2000: Nemzetközi Játékpedagógia Fórumok (szám szerint 10)
·         1993: Múzeumpedagógusok kongresszusa
·         1994: Az enyhén fogyatékos gyermekek integrált nevelése
·         1995: A vegyes összetételű óvodai csoportok sajátos pedagógiai feladata
·         1996: Pedagógusok mentálhigiéniás konferenciája
·         1996-tól: Óvodapedagógiai és mentorkonferenciák
·         2001-től: Mese és mítosz konferencia
·         2003-tól: Családpedagógiai konferenciák
·         2008: Szociálpedagógusokat képző intézmények konferenciája
·         2009-től: Óvodapedagógiai Nyári Akadémiák
·         2011: „A XXI. század egészségpedagógiai alternatívái" – Nemzetközi Konferencia

Az elmúlt évtizedben igen jelentős volt karunk részéről a hazai- és nemzetközi pályázatokon való részvétel is. Mindezt a teljesség igénye nélkül az alábbi felsorolás tükrözi.
·         Leonardo-projekt I. New Time: Working Towards Equal Opportunities in Europe. Training Module for Social Cre Students. 2000.
·         Leonardo-projekt II. Roma gyerekek integrált nevelése. 2000-2002.
·         Spiel und Spielzeug in der Lehrerausbildung. ERASMUS. 2000-2004.
·         Romológiai ismeretek a pedagógusképzésben. Soros Alapítvány. 2000.
·         Az óvodapedagógus vezetői képességének megalapozása és fejlesztése. KOMA 2003.
·         Adj esélyt a szociálisan rászoruló rétegek integrálására! HEFOP-2.2.1.
·         A felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése. HEFOP-3.3.1. 2004.
·         HURO I-II pályázatok (2010-11.)

                                

A helyben végzett oktatási és tudományos tevékenység mellett az intézmény folyamatosan törekedett nemzetközi szakmai kapcsolatainak szélesítésére is. Rövidebb-hosszabb ideig kapcsolatban állt többek között német (Gotha), észt (Tallin), finn (Siilinjärv), svéd (Malmö), holland (Vlissingen), szlovén (Maribor), romániai (Székelyudvarhely), és ukrajnai (Beregszász) rokon intézetekkel is. Az Erasmus program kapcsán pedig újonnan kerültünk kapcsolatba müncheni, plymouth-i, tallini, coimbra-i és krakkói felsőoktatási intézményekkel is, amelyekkel hallgatói és oktatói cserét is bonyolítunk.robertkiss
Debreceni Egyetem
H-4032 DEBRECEN, EGYETEM TÉR 1.| TEL.: +36 52 512 900 | E-MAIL: INFO@UNIDEB.HU
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz