Művészetnevelési, Sport és Egészségnevelési Tanszék - degyfk

Maecenas vitae congue augue,
nec volutpat risus.                       Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar
                                 Debreceni Egyetem
 .          .          .         .        .     .

Levelezés       Telefonkönyv       Tárhely       Galéria
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Tanszékek
Művészetnevelési, Sport és Egészségnevelési Tanszék
.................................................................................................................................................................................................................................

Bujdosó Mária (művésztanár)

Laoues Nóra (testnevelő)

Hovánszki Jánosné dr. (nyugalmazott főiskolai tanár)

Dulainé Madarász Annamária (adjunktus)

Kőnig-Görögh Dóra (tanársegéd)

Olvasztóné Balogh Zsuzsa (testnevelő)

Prém Vanda (művésztanár)

Szerdahelyi Zoltán (testnevelő)

Tamásiné dr. Dsupin Borbála (tanszékvezető, főiskolai docens)


A TANSZÉK FELÉPÍTÉSE
A Művészeti Nevelési Tanszék szervezeti felépítését tekintve három egységből áll:
A tanszék oktatási tevékenysége
A tanszék oktatói kihasználva a kar szakkínálatát igyekeznek zenei, vizuális és pedagógiai tapasztalataikat kamatoztatni az alaképzési (BA) és a Felsőoktatási szakképzési (FoSZ) szakok nappali és levelező tagozatán.
Bár egy-egy szakon csökkent az óraszám, de a tanszék által tanított tárgyak száma nőtt, az összfeladat bővült, változott a művészeti oktatáshoz kapcsolódó attitűd, kiemelt szerepet kapott az élményközpontú, kreatív szemléletű, alternativitással bővülő, színesedő oktató, nevelő, képző munka.
Emellett részt vállalunk még:
 • szakdolgozatok konzultálásában,
 • szakirányú továbbképzések alapításában, indításában és a továbbképzéseken való oktatásban,
 • szakanyagok kidolgozásában, tananyagfejlesztésben,
 • szabadidős tevékenységek szervezésében,
 • karon belüli és kívüli területek, bizottságok munkájában,
 • szakmai szervezetek tevékenységében,
 • ERASMUS oktatói mobilitásban.

Tudományos-művészeti munka, pályázati tevékenység
Jelentősek a tanszék oktatóinak a konferencia előadásai, művészeti tevékenységei (hangverseny-szereplés, TV, rádió, DVD felvételek, egyéni csoportos kiállítások) publikálás, szakértői munka végzésére.
A tanszék két szakcsoportja megalakította a Vizuális és Zenepedagógia Látókör Műhelyt, amelynek az a célja, hogy összegyűjtse a zenei és vizuális tapasztalatokat, hozzájáruljon az élményközpontú oktatáshoz, felkutassa a művészeti nevelés leghatékonyabb módszereit és rendszerbe foglalja a tanszék tagjainak sokrétű kutatómunkáját.
Tanszékünk oktatói a következő nagy pályázatokban vettek részt:
 • HEFOP-3.2.2.-05-1. Kompetenciaalapú tanítási, tanulási programok elterjesztése a pedagógusképzésben
 • TÁMOP 2.2.1.-08/1-2008-0002. Az idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése
 • HURO/0901/042 Esélyegyenlőség a lokális identitás megőrzésére és újjászervezésére az oktatásban és a szakemberképzésben
Kiemelt kutatási témák:
 • A kóruséneklés, mint a kórustagok személyiségének fejlesztése a permanens nevelés folyamatában
 • A zenei kommunikáció jelentősége a szociálpedagógus szakemberképzésben
 • A népi játékok és a mozgás relációja, illetve ezek funkciója a 3-7 éves gyermekek személyiségfejlődésében
 • Szászfenesi zenei hagyaték
 • Egyházi énekek, egyházzene
 • A cigány zenekultúra múltja és jelene
 • A népi játékszerek fejlesztő hatásainak szerepe az óvodáskorú gyermekek személyiségében
 • A személyes és a narratív identitás képi prezentációi a kortárs művészetben

robertkiss
Debreceni Egyetem
H-4032 DEBRECEN, EGYETEM TÉR 1.| TEL.: +36 52 512 900 | E-MAIL: INFO@UNIDEB.HU
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz