Nyelvtanulás - degyfk

Maecenas vitae congue augue,
nec volutpat risus.



                       Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar
                                 Debreceni Egyetem
 .          .          .         .        .     .

Levelezés       Telefonkönyv       Tárhely       Galéria
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Hallgatóknak > Tanulmányi ügyek
Nyelvtanulás
................................................................................................................................................................................................................................

A DE GYFK valamennyi hallgatója számára a diploma megszerzésének előfeltétele, hogy államilag elismert középfokú (B2) komplex nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkezzenek.
A nyelvvizsgával még nem rendelkező hallgatókat kérjük, hogy már egyetemi tanulmányaik legelején kapcsolódjanak be a nyelvi képzésbe, hogy a 6 félév során az előírt nyelvi követelményeket teljesíteni tudják.
A DE GYFK a hallgatói számára az idegen nyelvi képzést angol és német nyelvből biztosítja.
Javasoljuk, hogy abból a nyelvből vegyenek fel kurzusokat, amit a középiskolában már tanultak, hogy minél hamarabb sikerüljön a nyelvi követelményeket teljesíteni!
A GYFK-n az idegen nyelvek oktatása kötelező és szabadon választható tárgyak formájában történik, valamennyi tárgy oktatása államilag finanszírozott, tehát a hallgatók számára ingyenes.
A nyelvi képzés szerkezete karunkon (valamennyi szak számára!)

Idegen nyelv I.   -   2. félév   -   4óra/hét   -   követelményként, gyakorlat jegy
Idegen nyelv II.  -   3. félév   -   4óra/hét   -   követelményként, gyakorlat jegy
Idegen nyelv III.   -   4. félév   -   4óra/hét   -   követelményként, gyakorlat jegy
Idegen nyelv IV.   -   5. félév   -   4óra/hét   -   követelményként, gyakorlat jegy

Ezeket a tantárgyakat kötelező ilyen sorrendben és ezekben a félévekben felvenni (az egyes szakok hálós mintatanterve is ezt tartalmazza), az egyes kurzusok egymásra épülnek.

Idegen nyelvi alapozó   -   1. félév   -   2óra/hét  -   követelményként, gyakorlat jegy
Szóbeli nyv-előkészítő I. (beszédkészség)   -   2-6. félév   -   2óra/hét  -   követelményként, gyakorlat jegy
Szóbeli nyv-előkészítő II. (beszédértés) -   2-6. félév   -   2óra/hét  -   követelményként, gyakorlat jegy
Írásbeli nyv-előkészítő I. (olvasáskészség) -   2-6. félév   -   2óra/hét  -   követelményként, gyakorlat jegy
Írásbeli nyv-előkészítő II. (íráskészség) -   2-6. félév   -   2óra/hét  -   követelményként, gyakorlat jegy

Az Idegen nyelvi alapozó tantárgyat különösen azoknak az első évfolyamos hallgatóknak ajánljuk, akik bizonytalannak érzik a tudásukat és szeretnék az alapokat átismételni, hogy felkészültebben kapcsolódhassanak be a kötelező idegen nyelvi képzésbe.
A nyelvvizsgára felkészítő kurzusok közül a kötelező nyelvórák mellett vagy azok után egyéni igényük szerint választhatnak a hallgatók. Ekkor van lehetőség az egyes idegen nyelvi készségek speciális fejlesztésére, a nyelvvizsga részfeladatainak gyakorlására.
TÁJÉKOZTATÓ A NYELVÓRÁK FELVÉTELÉRŐL
Azok a másod- és harmadéves hallgatók, akik eddig nem jártak nyelvórára, felvehetik az Idegen nyelv I. (vagy más) tárgyat, igény szerint számukra külön csoportot indítunk. Kérjük, jelezzék részvételi szándékukat a nyelvtanárnak és vegyék fel a Neptunon az órát.
A már középfokú szóbeli vagy írásbeli nyelvvizsgával rendelkező hallgatók számára szintén külön csoportokat indítunk, angol és német nyelvből egyaránt. Kérjük, feltétlenül jelentkezzenek nyelvórára vagy valamelyik szabadon választható kurzusra.

Szabóné Túri Judit nyelvtanár
robertkiss
Debreceni Egyetem
H-4032 DEBRECEN, EGYETEM TÉR 1.| TEL.: +36 52 512 900 | E-MAIL: INFO@UNIDEB.HU
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz