Ösztöndíjak / térítések - degyfk

Maecenas vitae congue augue,
nec volutpat risus.                       Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar
                                 Debreceni Egyetem
 .          .          .         .        .     .

Levelezés       Telefonkönyv       Tárhely       Galéria
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Hallgatóknak
Ösztöndíjak/térítések
................................................................................................................................................................................................................................

Köztársasági Ösztöndíj
A Debreceni Egyetem pályázatot hirdet Köztársasági ösztöndíj elnyerésére.
Köztársasági ösztöndíjban az egyetem/kar államilag támogatott teljes idejű képzés-ben részt vevő hallgatóinak 0,8 %-a, de karonként legalább egy fő részesülhet. Az ösztöndíjban az a nappali tagozatos, első alapképzésben, első kiegészítő alapképzés-ben, továbbá alap- vagy mesterképzésben részt vevő hallgató részesülhet, aki adott vagy korábbi tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett, és legalább 55 kreditet megszerzett.
Pályázhatnak azok a hallgatók, akik az oktatási miniszter által előírt feltételeknek megfelelnek: szakmai tekintetben kimagasló munkát végeznek, kiemelkedő tudományos diákköri, demonstrátori, publikációs tevékenységet folytatnak.
Továbbá:
2010/2011 oktatási időszakban nem volt utóvizsgájuk (2010/2011 őszi és tavaszi félévben)
Kiemelkedő tanulmányi eredmény: 4.5 feletti átlag
Hallgatói közéleti tevékenység
Egyéb kiemelkedő társadalmi, szociális, kulturális tevékenység (intézményen kívüli önkéntes munka)
További követelmények:
A pályázatban leírt tevékenységek igazolása
Utolsó két lezárt félév hitelesített indexfénymásolata ((2010/2011 őszi és tavaszi félévbenn)
Egy tanszékvezető tanár ajánlása
A kitöltött pályázati űrlap
A pályázatok a Tanulmányi Osztályon (TO) adhatóak le!
A pályázatok leadási határideje: 2011. július 01.

Szociális Ösztöndíj

Kiemelt Ösztöndíj
A Debreceni Egyetem Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 16. §-a alapján:
Pályázhatnak azok a hallgatók, akik a kar által előírt feltételeknek megfelelnek, azaz szakmai tekintetben kimagasló munkát végeznek, kiemelkedő tudományos, diákköri, demonstrátori, publikációs tevékenységet vagy önkéntes szakmai munkát folytatnak.
Kiemelt ösztöndíjban a kar hallgatóinak legfeljebb 3 %-a részesülhet. Kiemelt ösztöndíj a hallgató KHJB-hez benyújtott pályázata alapján egy tanulmányi félévre nyújtható és pályázat alapján megismételhető. Köztársasági és kiemelt szakmai és tudományos ösztöndíj együttesen ugyanabban a tanévben nem nyerhető el.
További kritériumok:
4,3 feletti tanulmányi átlag
Utóvizsga-mentes lezárt félév
Kiemelkedő tanrenden kívüli szakmai tevékenység
Kiemelkedő kari közösségi tevékenység
Nyelvvizsga bizonyítvány előnyt jelent az elbírálás során.

robertkiss
Debreceni Egyetem
H-4032 DEBRECEN, EGYETEM TÉR 1.| TEL.: +36 52 512 900 | E-MAIL: INFO@UNIDEB.HU
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz