Pszichológiai és Gyógypedgógiai Tanszék - degyfk

Maecenas vitae congue augue,
nec volutpat risus.                       Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar
                                 Debreceni Egyetem
 .          .          .         .        .     .

Levelezés       Telefonkönyv       Tárhely       Galéria
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Tanszékek
Pszichológia és Gyógypedagógia Tanszék
............................................................................................................................................................................................................................

Dr. Dankovics Natália (főiskolai docens)

Dr. Eigner Bernadett (adjunktus)

Dr. Mező ferenc (főiskolai docens)

Dr. Schéder Veronika (főiskolai docens)

Dr. Szabó Edina (főiskolai docens)

Dr. Szilágyi Barnabás (tanszékvezető, főiskolai docens)

Mező Katalin (tanársegéd)

A Pszichológia és Gyógypedagógiai Tanszék bemutatása, stratégiája
A Gyermeknevelési és Felnőttképzési Karon 2014 szeptemberében alakult a Pszichológiai és Gyógypedagógiai Tanszék. A tanszék egyrészt a kar jelenlegi képzésein belül a pszichológia tudományhoz kapcsolódó szakterületek oktatását végzi, másrészt a gyógypedagógia főiskolai szak akkreditációját, annak szakmai, oktatási feltételeit készítette elő. A szakmai területet tágan értelmezve a kapcsolódó diszciplínák koordinátori feladatát is ellátja. A tanszék a kar teljes képzési vertikumában – felsőfokú szakképzési szakon (FSZ), alapképzési szakon (BA) és mesterszakon (MA) –, illetve nappali és levelező tagozaton egyaránt közreműködik az oktatásban.
A tanszék oktatói az oktatói munkájuk mellett ellátnak más, kari, intézményi feladatokat is. A tanszéken oktató tanárok szakterületei hasonlóak. Tárgyaik, ismereteik, kutatási témáik részben ugyan különbözőek, de eredményesen kiegészítik egymás munkáját.
Megvalósítottuk az intézmény küldetési nyilatkozatával összhangban megfogalmazott célunkat: a Pszichológiai és Gyógypedagógiai Tanszék – Gyógypedagógiai Diagnosztikai és Fejlesztési Centrumot, melynek közvetlen célja pszichológiai és gyógypedagógiai diagnosztika és fejlesztés témakörébe tartozó kutatási tevékenység végzése.
A kutatóműhely témái az alábbi átfogó témakörbe sorolhatók
 1. téma: Kognitív képességek fejlesztése
 2. téma: Fogyatékkal élő tehetségesek teljesítményének fokozását segítő módszertani és tárgyi eszközök fejlesztése.
 3. téma: Fogyatékkal élő tehetségesek azonosítása és gondozása
 4. téma. A lovasterápia hatásának/hatékonyságának vizsgálata a nyelvi és beszédzavarok kezelésében.
 5. téma: Nyelvi és kommunikációs zavarok diagnosztikája, terápiája.
 6. téma: Gondolkodási műveletek vizsgálata
 7. téma: Tanulási készségek és zavarok vizsgálata - különös tekintettel az idegen nyelv elsajátításra.
A kutatóműhely célkitűzése az is, hogy bevezesse a hallgatókat a tudományos munkába, és elindítsa őket az önálló kutatás irányába is.

A tanszék oktatóinak kutatási és oktatási profilja
 1. Dr. Szilágyi Barnabás: Pszichológus, szakközgazdász. Kutatómunkájában kiemelten foglalkozik szervezeti kultúra vizsgálatokkal, illetve a kapcsolódó elégedettség, és attitűdvizsgálatokkal. Tartalom, és oktatás módszertani fejlesztései, kiterjednek a digitális illetve online oktatás lehetőségeinek módszertani továbbfejlesztésére gyakorlati alkalmazására. Pszichológia kutatási, és vizsgálati területe a hátrányos helyzet, a gondolkodási műveletek, és a szakmai kompetenciák összefüggéseinek vizsgálata.

 2. Dr. Mező Ferenc: Pszichológus. Oktatási, és kutatási munkája kiemelten foglalkozik aTehetségfejlesztés pszichológiájával, az iskolai motivációval, a tanítási-tanulási folyamathoz kapcsolódó tanulásfejlesztés, és kreativitás és pedagógiai implikációk módszerspecifikus képzésének iskolapszichológiájával. Az iskolai tehetséggondozás, iskolai tehetség tanácsadás, tehetséggondozás gyakorlat az egyik legfontosabb kutatási témája, melyből idegen nyelvű oktatásai, előadásai is szerepelnek oktatási munkásságában. A Tanulásfejlesztés az IPOO-modell alapján tanulásmódszertani program kidolgozója. Tudományos szakmai kapcsolatai hazai és nemzetközi kiterjedésű pl. Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége; Nemzeti Tehetségsegítő Tanácsnak; Konstantin Filozófus egyetem; Nyitra; Sapinetina; Nagyvárad; Babes-Bolyai Egyetem; Kolozsvár stb.

 3. Mező Katalin: Óvodapedagógus, Oligofrén-pedagógia szakos gyógypedagógiai tanár, aki mintegy 17 év gyógypedagógiai szakmai gyakorlattal rendelkezik a közoktatásban. Művelődésszervező és Felnőttképzési menedzser. Gyógypedagógiai szakértőként, illetve gyógypedagógusként dolgozott a Megyei Pedagógiai Szakszolgálatnál, Bárczi Gusztáv Általános Iskolában, és a Down szindrómás gyermekekkel foglalkozó központban. Kiemelt kutatási területe a „Fogyatékkal élő tehetségesek azonosítása és gondozása", valamint a tehetséggondozás és annak gyógypedagógiai aspektusai. A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács, Tehetségsegítő Tanács munkabizottságának, valamint a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének tagja széleskörű szakmai, és közéleti tevékenységet folytat a tehetségfejlesztés hazai munkásságában.

 4. Dr. Pethő Ildikó: Gyógypedagógus, kiemelt kutatási területe a tanulásban akadályozott gyerekek tanítása, tanórán kívüli tevékenység szervezése és annak vizsgálata, valamint speciális fejlesztő csoportok vezetése sérült gyermekeknél. Tananyag fejlesztési, és oktatási tapasztalatai a képességfejlesztés, a korai fejlesztés, a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, és a tanulási., alkalmazkodási zavarok oktatására irányul.

 5. Dr. Schéder Veronika: Nyelvész, gyógypedagógiai lovaglás és voltizsálás szakos lovasterapeuta. Kutatási területe a pszicholingvisztika: a nyelvi és beszédzavarok pszichológiai összefüggéseinek vizsgálata, a lovasterápiával támogatott megsegítés lehetőségeinek kidolgozása. 2002. óta dolgozik oktatóként a felsőoktatásban, lovasterapeuta-képesítését 2010-ben szerezte. Gyorsírás és gépírás szakos tanár is, 13 évig oktatott szaktantárgyakat a tanárképzésben és egyéb felsőfokú képzésekben.

 6. Dr. Szabó Edina: Gyógypedagógus. Nyelvtudományi területen társas nyelvészeti kutatási tevékenységet végez, logopédiai területen: Az idegi eredetű kommunikációs zavarok diagnosztizálása és komplex kommunikációs rehabilitációja kiemelt kutatási területe Szakmai gyakorlatának és teljesítményének része hogy logopédus terapeuta volt többek között a Flór Ferenc Kórház Neurológia Osztályán és Mozgásszervi Rehabilitációs Osztályán. Diagnosztizálási, terápiás és kutatási tevékenységet végez az aphasia, dysarthria, dysphonia, dementiával együtt járó kommunikációs zavarok, időskori kommunikációs zavarok területén. Munkásságához kapcsolódik az Aphasia Centrum (komplex kommunikációs rehabilitációs terápiás program kidolgozása neurogén kommunikációs zavarral együtt élő emberek számára).

 7. Dr. Dankovics Natália: nyelvész, logopédus. Nyelvtudományi területen végez nyelvészeti kutatási tevékenységet. Kiemelt kutatási területe a szerzett olvasási zavarok diagnosztikája és annak terápiája. Oktatási tapasztalatai évekre nyúlnak vissza. Elméleti munkája mellett folyamatos szakmai gyakorlati tevékenységet is végez. Munkásságához kapcsolódik a Neurodegeneratív kórképek logopédiai terápiája.

A gyógypedagógia alapszak logopédia szakirányos hallgatóinak kutatás-fejlesztésre való felkészítését hivatott szolgálni a neurolingvisztikai–logopédiai kutatóműhely, melyben szakorvosok, terapeuta szakemberek vannak jelen, önálló, aktuális kutatási projekteket kidolgozva, neurogén kommunikációs zavarok kezelése, aphasiológia, dementiával együtt járó kommunikációs zavarok témakörben. A jelenleg folyó kutatás az idegei eredetű kommunikációs zavarral együtt élő emberek életútvizsgálatát, jövőkép-alkotási modelljét vizsgálja, alapul véve SusieParr, JudyDuchan, Carol PoundAphasiaInside Out (Reflectionsoncommunicationdisability) kutatását. Kapcsolatban állunk a londoni UCL-London's Global University Humán Kommunikációtudomány Tanszékével, a kanadai Western University CommunicationSciences and Disorders tanszékével, illetve a pozsonyi Comenius Egyetem Logopédia Tanszékével. Kutatási tevékenységünk során e kapcsolatokat szeretnénk erősíteni, bővíteni, lehetőség szerint közös kutatási projekteket kidolgozni.
Gyógypedagógia szakos hallgatóinkat be kívánjuk vonni Aphasia Centrum projektünkbe, melynek projekt vezetője Szabó Edina, a Logopédia szakirány felelőse.

robertkiss
Debreceni Egyetem
H-4032 DEBRECEN, EGYETEM TÉR 1.| TEL.: +36 52 512 900 | E-MAIL: INFO@UNIDEB.HU
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz