Roma Innovációs Központ - RSZK

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

közösség
A Roma Innovációs Központ Kutatási Projektje

1.1 Lokális roma közösségek – terepmunkára épülő hálózatelemezés
Szerkezeti jellemvonások és kulturális jellemvonások analízise
Helyszín:
 • Hajdúböszörmény (bázis)
 • Fábiánháza, Nagyecsed, Hajdúhadház, Magyarkanizsa (Szerbia), Hadad (Románia) stb.
 • szakkollégiumi hallgatók saját közösségei
1.2 Lokális roma közösségi diskurzusok: terepmunkára épülő narratológiai vizsgálatok
A lokális társadalom működését meghatározó narratívák tartalmi és elméleti vizsgálata: élettörténetek, lokális identitás-narratívák
Helyszín:
 • Hajdúböszörmény (bázis)
 • Fábiánháza, Nagyecsed, Magyarkanizsa, Hadad
 • szakkollégiumi hallgatók saját közösségei
1.3. Pályázatokon részvétel:
Minden olyan hazai és nemzetközi pályázatban részvétel, melyben a kárpát-medencei cigány közösségek együttélési-, felzárkóztatási- és oktatási módjait, illetve kulturális hagyományainak ápolását, átadását vizsgálni lehetséges.
Cél:
 1. a saját oktatói-hallgatói szakmai kompetenciánk bővítése,
 2. a határon túli felsőoktatási intézmények hallgatói és oktatói, civil szervezetek és egyéb célcsoportok számára tudásátadás.
1.4. Konferenciák, work-shopok szervezése és mások által szervezetteken részvétel:
4.1 Társadalomtudományi területen, melyen az elmúlt évtizedben nagy szaktudást és tapasztalatot halmoztunk fel, amiért is számos kolléga szaktekintélynek számít.
4.2. Pedagógiai módszertani konferenciák szervezése más oktatási intézményekkel, szakkollégiumokkal és civil szervezetekkel együttműködve.
4.3. Gyakorlati szempontú tudásanyag átadása work-shopok keretében a hallgatóknak, a hazai és nemzetközi partnereknek, ill. érdeklődőknek.
1.5. Nemzetközi és hazai kapcsolatok építése:
5.1. Szabadkai Főiskola- Magyarkanizsa (Szerbia)
5.2. Beregszász II. Rákóczi Főiskola (Ukrajna)
5.3. Eperjes (Szlovákia)
5.4. BB Szatmárnémeti (Románia)
5.5. Krakkó (Tarnow-i cigány múzeum)
5.6. Valamennyi hazai roma szakkollégiummal együttműködés
1.6. Publikációs tevékenység:
6.1. Az Alkalmazott Narratológiai Műhely évtizedes publikációs tevékenységének bővítése magyar és idegen nyelven (Pl. mesegyűjtemény: a roma kulturális hagyomány reprezentatív rétege, amely egyidejűleg közvetíti az értékvilág és a mentalitás hagyománykészletét, a cél, hogy a hallgatók a szöveggyűjteményeken és az ezekhez kapcsolódó elemzéseken keresztül megismerjék ezt). Az Alkalmazott Narrtológiai Műhely mese-elméleti kutatásainak publikációja angol nyelven
6.2. Más szakmai és tehetséggondozó műhelyek munkájának bemutatása önálló kötetekben.
6.3. A multimédiás eszközök kihasználása a nagyobb nyilvánosság bevonása érdekében.
A kutatási projektért felelős:
Dr habil Bálint Péter főiskolai tanár, az IKKA tanszék vezetője
Elérhetőségek:
 • dr. Kovácsné dr. Bakosi Éva tanszékvezető főiskolai tanár, dékán ( bakosie@ped.unideb.hu)
 • dr. habil Bálint Péter tanszékvezető főiskolai tanár ( balintp@ped.unideb.hu)
 • dr. habil Biczó Gábor egyetemi docens ( biczogabor@vipmail.hu)
 • dr. Szerepi Sándor adjunktus ( szerepis@ped.unideb.hu)

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz