Szociális szakvizsga - degyfk

Maecenas vitae congue augue,
nec volutpat risus.                       Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar
                                 Debreceni Egyetem
 .          .          .         .        .     .

Levelezés       Telefonkönyv       Tárhely       Galéria
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Képzéseink > Továbbképzések
Szociális szakvizsga
...........................................................................................................................................................................................................................

SZOCIÁLIS SZAKVIZSGÁT TEHET
 • Aki külön jogszabályban meghatározott felsőfokú szociális alapvégzettséggel (szociálpolitikus, szociális munkás, szociálpedagógus, szociális szervező) és az alap végzettségének megfelelő területen legalább öt év egybefüggő szakmai gyakorlattal rendelkezik.
 • Szociális szakvizsgát az az egyéb felsőfokú végzettséggel rendelkező jelölt is tehet, aki
  • a szociális alapvizsgát letette, feltéve, hogy a szociális alapvizsga és a szakvizsga között még nem telt el két év, vagy
  • szociális menedzseri végzettséggel rendelkezik, és legalább öt évig egybefüggően - összesítve legfeljebb fél év megszakítással - képesítéshez kötött tevékenységet végez, vagy
 • A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatott, és a külön jogszabály alapján szociális szakvizsgára kötelezett személy, ha más jogszabály alapján pedagógus szakvizsgára is kötelezett, szociális szakvizsga kötelezettségének - választása alapján a pedagógus szakvizsga letételével is eleget tehet.

AZ ALÁBBI TÉMACSOPORTOKBÓL INDÍTUNK SZAKVIZSGÁT:
 • családvédelem, családgondozás;
 • gyermekjóléti alapellátás;
 • gyermekvédelmi szakellátás;
 • idősek szociális ellátása;
 • pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátása;
 • fogyatékosok szociális ellátása, rehabilitációja;
 • hajléktalan ellátás.
SZOCIÁLIS ALAPVIZSGÁT TEHET:
 • Aki egyéb felsőfokú végzettséggel rendelkezik, és a felsőfokú végzettség megszerzését követően
  • legalább öt évig egybefüggően - összesítve legfeljebb fél év megszakítással - felsőfokú végzettséget igénylő munkakörben képesítéshez kötött, személyes gondoskodást nyújtó tevékenységet végzett,
  • a gyámügyi, a gyermekvédelmi, illetve a szociális igazgatás vagy a szociális képzés területén legalább ötéves - összesítve legfeljebb fél évre megszakított - felsőfokú végzettséget igénylő munkakörben végzett szakmai gyakorlattal rendelkezik.
 • A gyermekvédelmi szakellátás területén személyes gondoskodást végző, egyéb felsőfokú végzettséggel rendelkező személy alapvizsgát tehet akkor is, ha a felsőfokú végzettség megszerzését követően a közoktatás területén szerzett ötéves egybefüggő - összesítve legfeljebb fél évre megszakított - szakmai gyakorlatot.
A szociális alapvizsgára bocsátás feltétele a szociális alapismereteket nyújtó tanfolyam elvégzése. A szociális alapismereteket nyújtó tanfolyam óraszáma 120 óra.

Szociális alapvizsga, illetve szakvizsga évente egyszer, február 1-je és május 31-e között szervezhető. A vizsgára bocsátás iránti kérelmet a tárgyévet megelőző év szeptember 1-jéig kell benyújtani a jelölt által választott, vizsgajoggal rendelkező intézményhez.
Molnár Sándorné oktatásszervezési előadó
Postacím: 4220 Hajdúböszörmény, Désány I. u. 1-9.
Telefon: 52/560-148.
E-mail: molnars@ped.unideb.hu
Irányító jogszabályok:
 • 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról.
 • 12/2006. (XII.27.) SzMM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet, valamint a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet módosításáról.
Letölthető dokumentumok és a További információkat talál még:  https://www.szgyf.gov.hu/hu/szocialis-kepzes/szocialis-szakvizsga
robertkiss
Debreceni Egyetem
H-4032 DEBRECEN, EGYETEM TÉR 1.| TEL.: +36 52 512 900 | E-MAIL: INFO@UNIDEB.HU
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz